top of page
Persoon die gegevens analyseert

GDPR Analyses

Begeleiding bij de analyse van uw informatierisico's in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

Een GDPR-analyse is een evaluatieproces om te beoordelen hoe jouw organisatie omgaat met persoonlijke gegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR). Dit proces helpt bij het identificeren van verzamelde, opgeslagen, verwerkte en beschermde gegevens, zodat jouw bedrijf voldoet aan de strenge GDPR-vereisten en risico's minimaliseert.

Samenwerken
Voordelen GDPR analyse
 • Naleving van regelgeving: Voorkomen van boetes en juridische complicaties door aan GDPR te voldoen.

 • Verhoogde gegevensbeveiliging: Betere bescherming van persoonlijke gegevens tegen datalekken en cyberaanvallen.

 • Vertrouwen van klanten: Versterken van het vertrouwen van klanten door te laten zien dat hun gegevens veilig en correct worden behandeld.

 • Operationele efficiëntie: Verbeteren van gegevensbeheer en operationele processen.

Wat is GDPR

De General Data Protection Regulation (GDPR) is een Europese wetgeving die sinds mei 2018 van kracht is. Deze verordening heeft als doel de privacy en bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers te waarborgen. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten aan strikte regels voldoen om de rechten van individuen te beschermen.

Belangrijkste componenten
 • Gegevensinventarisatie: Identificeren van alle persoonlijke gegevens die de organisatie beheert.

 • Risicobeoordeling: Evalueren van risico's verbonden aan gegevensverwerking en -opslag.

 • Compliance Gap Analyse: Bepalen van discrepanties tussen huidige praktijken en GDPR-vereisten.

 • Privacybeleid en Procedures: Herzien en verbeteren van privacybeleid en procedures om naleving te waarborgen.

 • Beveiligingsmaatregelen: Controleren en versterken van technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen(ISMS)

Mannelijke werknemer die gegevens opzoekt in een laptop PC
Collega's die op kantoor werken
Onze aanpak

1. Inventarisatie van Persoonsgegevens

 • Identificatie van gegevensstromen: We brengen nauwkeurig in kaart welke persoonsgegevens binnen uw organisatie worden verwerkt.

 • Datacategorisatie: Gegevens worden gecategoriseerd op basis van gevoeligheid en het risico voor de betrokkenen.

2. Beoordeling van Beveiligingsmaatregelen

 • Beveiligingsaudit: We evalueren de huidige technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen.

 • Risicoanalyse: We identificeren kwetsbaarheden en bedreigingen die de veiligheid van de gegevens kunnen compromitteren.

3. Controle van Naleving (GDPR gap analyse)

 • Wetgevingstoets: We beoordelen uw processen en procedures om te controleren of deze voldoen aan de GDPR-richtlijnen.

 • Documentatiecheck: We zorgen ervoor dat u beschikt over de noodzakelijke documentatie, zoals verwerkersovereenkomsten en privacyverklaringen.

4. Rapportage en Aanbevelingen

 • Gedetailleerd rapport: U ontvangt een uitgebreid rapport met onze bevindingen en aanbevelingen.

 • Actieplan: We bieden een concreet actieplan om de geïdentificeerde risico's te adresseren en uw naleving te verbeteren.

Wij geven u graag nog wat meer uitleg hoe we uw bedrijf GDPR-compliant maken.
360IT-WEB-CONTACT
bottom of page