top of page

Red Teaming

Via een actieve en gerichte gesimuleerde aanval gaan wij na of de beveiling van jouw systemen voldoende zijn.

Red Teaming is een geavanceerde en gestructureerde methode waarbij een onafhankelijke groep beveiligingsexperts, bekend als het "red team," zich voordoet als aanvallers om de beveiliging van jouw organisatie grondig te testen. Door realistische aanvalsscenario's te simuleren, helpt red teaming bij het identificeren van kwetsbaarheden en zwakke punten in uw beveiligingsinfrastructuur.

Waarom Red Teaming?
 • Realistische Aanvalssimulaties: Onze experts bootsen echte aanvallen na om te zien hoe jouw beveiliging presteert onder druk.

 • Identificatie van Kwetsbaarheden: Ontdek zwakke plekken in jouw systemen, netwerken en processen voordat echte aanvallers deze kunnen uitbuiten.

 • Verbetering van Beveiligingsmaatregelen: Krijg gedetailleerde inzichten en aanbevelingen om jouw verdedigingsmechanismen te versterken.

 • Verhoogde Weerbaarheid: Verbeter de weerbaarheid van jouw organisatie tegen diverse aanvalsmethoden en -technieken.

 • Compliance: Voldoen aan regelgevende eisen en industriestandaarden door middel van grondige en realistische beveiligingstests.

Rode_Hackers.jpg
RH4.jpg
Onze red teaming diensten
 • Netwerk Penetratie TestingDiepgaande tests van jouw netwerkinfrastructuur om zwakke punten en toegangspunten te identificeren.

 • Social EngineeringSimulaties van phishing, vishing en andere social engineering-aanvallen om het bewustzijn en de weerbaarheid van jouw medewerkers te testen.

 • Web Application TestingGrondige evaluatie van jouw webapplicaties om kwetsbaarheden te identificeren die kunnen leiden tot gegevensinbreuken.

 • Physical Security AssessmentsTests van jouw fysieke beveiligingsmaatregelen om toegang tot gevoelige locaties en informatie te evalueren.

 • Red Team Operations: Omvattende aanvalssimulaties waarbij verschillende technieken en vectoren worden gecombineerd voor een holistische evaluatie van jouw beveiliging.

Verschil: Black box, Grey box, white box
 • Black box: Er wordt vooraf geen informatie gegeven over het systeem, de IT-omgeving of de applicatie die getest zal worden.

 • Grey box: Er wordt een beperkte hoeveelheid informatie beschikbaar gesteld. Dit is een tussenvorm van de black- en white box

 • White box: Alle informatie wordt verstrekt aan de aanvallers over het te testen systeem.

Dozen_edited.jpg
Verschil pentest en red teaming

Het verschil tussen een Scenario Based Pentest en Red Teaming ligt in de focus en de diepgang van de aanvalssimulatie. Bij een Scenario Based Pentest onderzoekt men specifieke delen van een potentiële aanvalsscenario, zonder de volledige cyclus van begin tot eind te doorlopen (in-through-out). Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat men zich richt op een fase waarin al toegang is verkregen tot het interne netwerk.

Team color
 • Red team: Het red team zijn de aanvallers die jouw cyberbeveiliging controleren.

 • Blue team: Het Blue Team heeft als taak om de netwerken, systemen en applicaties te beschermen.

 • White team: Het White Team coördineert tussen het Red Team en het Blue Team, stuurt het Red Team aan, en heeft de autoriteit om aanvallen te starten, te stoppen en goed te keuren op basis van hun informatie over de aanvallen.

 • Purple team: Het Blue Team wordt meestal niet op de hoogte gebracht van Red Teaming simulaties om realisme te behouden; in gevallen waarin ze wel worden geïnformeerd, wordt dit Purple Teaming genoemd, waarbij samen actie wordt ondernomen om efficiëntie te verbeteren.

Kleur_T.jpg
Image by DocuSign
Het proces
 1. Voorbereiding en planning: Het procesmanagement begint met zorgvuldige planning en voorbereiding, waarbij een projectmanager samenwerkt met het Red en White Team om een projectplan en operationele richtlijnen op te stellen. Het Red Team communiceert regelmatig met het White Team via wekelijkse meetings zodat het White Team volledige controle over de aanval behoudt.

 2. De aanval: Na grondige planning proberen onze aanvallers op diverse manieren toegang te krijgen tot jouw belangrijkste gegevens. Afhankelijk van het doelwit gebruiken we een combinatie van social engineering en computernetwerkaanvallen, waaronder mystery guest, phishing, vishing, aanvallen vanaf het internet en interne netwerkaanvallen.

 3. Na de aanvalNa de aanval begint de slotfase, waarin digitale restanten worden verwijderd en het Blue Team evaluatiesessies krijgt om de aanval te analyseren. Deze fase resulteert in een gedetailleerd technisch rapport en verbeterd inzicht in de algehele Veiligheidsniveau binnen jouw bedreigingslandschap.

Wij geven u graag nog wat meer uitleg hoe red teaming uw bedrijf cyberweerbaar kan maken.
360IT-WEB-CONTACT
bottom of page