top of page

ISO 27001

Maak jouw bedrijf ISO 27001 veilig

De ISO 27001-norm is een wereldwijd erkende standaard die organisaties helpt bij het beveiligen van hun informatie. Het doel is om ervoor te zorgen dat gevoelige informatie vertrouwelijk blijft, dat de integriteit ervan wordt gewaarborgd en dat deze altijd beschikbaar is wanneer dat nodig is.

Belangrijke aspecten
  • Risicobeoordeling en -behandeling: Organisaties moeten potentiële risico's voor hun informatie identificeren en beoordelen, en vervolgens passende maatregelen nemen om deze risico's te beheren.

  • Beveiligingsbeleid: Het opstellen en implementeren van een beleid dat de basis vormt voor informatiebeveiliging binnen de organisatie.

  • Toegangsbeheer: Het beheren van de toegang tot informatie en informatiesystemen om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben.

  • Cryptografie: Het gebruik van cryptografische technieken om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of manipulatie.

  • Bedrijfscontinuïteitsplanning: Het ontwikkelen van plannen en procedures om ervoor te zorgen dat de organisatie haar activiteiten kan voortzetten in het geval van een incident of noodsituatie.

Image by Jason Dent
Wat is het?

De ISO 27001-norm richt zich op het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). Dit systeem helpt organisaties bij het identificeren van beveiligingsrisico's en het nemen van maatregelen om deze risico's effectief te beheren.

Voordelen 
  • competief voordeel: ISO 27001-certificering kan een cruciaal verschil maken bij het binnenhalen van opdrachten en aanbestedingen, waardoor organisaties een voorsprong krijgen op de concurrentie.

  • bescherming van organisatie: Garandeert de operationele continuïteit en behoudt de reputatie van de organisatie.

  • kostenbesparingen: Vermindert risico's op dure datalekken en juridische geschillen, wat kostenbesparingen oplevert op lange termijn.

  • Versterking van vertrouwen: Het voldoen aan erkende normen vergroot het vertrouwen van klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Werken met koptelefoons
Waarom is het belangrijk?

Het naleven van de ISO 27001-norm stelt organisaties in staat om aan te tonen dat ze de nodige maatregelen hebben genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van hun informatie te waarborgen. Dit kan het vertrouwen van klanten en partners vergroten en de reputatie van de organisatie versterken.

Image by Campaign Creators
Onze aanpak

Wij stellen een Information Security Management System (ISMS) op via SharePoint.

Daarin nemen wij samen alle assets op. Vervolgens analyseren we de kwetsbaarheden en risico's en maken een risicoberekening hierop . Samen worden stap voor stap deze risico's aangepakt. Zo stellen wij samen een beleidsdocument op, zodat alle medewerkers dezelfde richtlijnen volgen.

Wij geven u graag nog wat meer uitleg hoe we uw bedrijf ISO 27001 certifieert maken.
360IT-WEB-CONTACT
bottom of page