time lapse photography of bikers

Risico Analyse & Management

Iedereen is op zoek om tijd te winnen, 360IT zorgt ervoor dat je geen tijd verliest

Door met de juiste tools de business processen te optimaliseren wordt de productiviteit en efficiëntie verhoogd.

Vaak wordt er te weinig bij stilgestaan wat de gevolgen zijn als die niet meer beschikbaar zijn en hoe afhankelijk het bedrijf er van geworden is.

Het is belangrijk de risico's in kaart te brengen, te weten wat de impact is als er zich iets voordoet, wat de procedure is in afwachting van de oplossing en hoe er tot de oplossing gekomen kan worden.

360IT maakt de analyse waar de risico's zijn en wat er dient gedaan te worden om die te  beheersen. Niet éénmalig, maar in een continu proces omdat een onderneming en de omgeving niet stil staat. 360IT gaat hiervoor een C-Level partnership aan met de CEO of de CIO in functie van een continue begeleiding met constante evaluatie op basis van de bedrijfsdoelstellingen.

ISMS

Een Information Security Managment System zorgt voor een systematische aanpak om gevoelige bedrijfsinformatie te beheren zodat die veilig blijft. Het omvat personen, processen en IT systemen door een Risico Management Process toe te passen.

GDPR Analyses

Begeleiding bij de analyse van uw informatierisico's in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

Privacy Impact Analyses

Begeleiding bij het ontwikkelen van een instrument om privacyrisico's te beoordelen bij dynamische informatiesystemen of wijzigingen in de processen.

DPO

Consulting als externe Data Protection Officer om een evaluatie te maken of uw onderneming GDPR compliant is. 

IT Plan

Ondernemers hebben een Business Plan en een Marketing Plan. Dikwijls ontbreekt een IT Plan. 360IT helpt er een op te bouwen op basis van uw bedrijfsdoelstellingen.